Make your own free website on Tripod.com
 
2.Forberedelsene

Da forberedelsene kom igang ble det fort uenighet mellom USA og Storbritannia om hvem som skulle lede invasjonen. Det ble til slutt bestemt at den amerikanske generalen Dwight Eisenhover skulle være overhode for den. USA og Storbritannia sendte begge store styrker til småbyer i Sør England. Noen steder var det opptil fem ganger flere soldater enn innbyggere.
Så begynte planleggingen av invasjonen på alvor. Noen av soldatene fikk i oppdrag i å legge to bensinledninger over den over den engelske kanal slik at de alliertes kjøretøyer kunne få mer drivstoff dersom de gikk tomme. Rullene med bensinledningene ble tauet av slepebåter. Hver rull var 27 meter lang og 15 meter i diameter.
De allierte trengte også havner for kunne lykkes med invasjonen. To flytende havner ble laget klare til å bli sleppet over kanalen dersom de allierte lyktes med å invadere stranden i Normandie, Frankrike. Havnene fikk navnet ”The Mulberrys”. Hver av havnene dekket fire kvadratkilometer og de hadde seks kilometer med landingsbrygger og ti kilometer med flytebrygger for lossing av utstyr og mat.

   Hovedside              Tilbake til Opptakten             Neste
Design og innhold er laget av Christian Bernt. All rights reserved.
 Click Here