Make your own free website on Tripod.com
 
3.Atlanter-veggen
Til tross for at planene om invasjonen ble holdt musestille forstod Hitler tidlig at en invasjon fra de allierte ville komme. Han skjønte også at invasjonen ville komme ved den franske kysten. Allerede i 1941, lenge før invasjonen var påtenkt, begynte han byggingen av ”atlanter-veggen”. Dette var ulike sperrer som skulle hindre at de allierte skulle kunne sette igang noen invasjon av Frankrike. Han satte opp disse sperringene langs hele den franske kysten, men han forsterket ekstra ved Calais, der Den engelske kanalen er på sitt smaleste.
Her kommer en illustrasjon og fakta om de forskjellige delene i ”Atlanter- veggen”:
 
 

 

Belgiske vegger: Jernstativ med antitanks-miner på toppen. Disse minene sprengte dersom en tanks veltet den.

Teller-Miner: Stenger med miner på toppen.

Tankramper: Tanks ble presset opp når de kjørte på disse, og de veltet, eller ble sprengt av miner som var plassert på dem.

Piggsvin: Jernstativ formet som stjerner.

Vegger av piggtråd
og landminer: Hvis man kom om natten ved høyvann ville man gå rett på disse.

Sigarbokser og
Bunkerser:   Bunkerser med maskingevær og kanoner.

  Hovedside              Tilbake til Forberedelsene         Neste
Design og innhold er laget av Christian Bernt. All rights reserved.