Make your own free website on Tripod.com
 
4.Dagene før Dagen 

     Etter nesten to år med intensiv planlegging av operasjon Overlord følte general Eisenhover at det var på tide å begynne
     sluttfasen av planleggingen. Nå begynte finpussingen. De allierte startet bombing av den franske kysten. Både dag og natt
     bombet britiske og amerikanske fly kysten av Frankrike, samt alle de viktige ferdselsveiene og jernbanestrekningene. De
     britiske flyene bombet om natten, de amerikanske flyene bombet om dagen. For at den tyske hæren ikke skulle forstå hvor
     invasjonen skulle finne sted, hadde pilotene i flyene fått beskjed om at for hver bombe de slapp i invasjonsområdet, skulle
     de slippe to bomber andre steder. 

     En annen måte å villede tyskerne på var å droppe metallbiter fra fly over Frankrike. Metallbitene ble fanget opp av tyske
     radaroperatører, som trodde at store flystyrker var på vei innover nord- Frankrike , og på den måten lurte de tyske
     styrkene
     mye lenger nord enn der selve invasjonen skulle finne sted. 

     Tiltross for at de allierte prøvde å lure vekk tyskerne var tyskerne fortsatt ikke narret bort fra de invasjonsaktuelle
     strendene i  Normandie, der hvor invasjonen skulle finne sted. Det var da oberst John Henry Bevan presenterte ideen sin,
     operasjon Fortitude. Operasjonen som skulle lure tyskerne vekk fra strendene, minnet mest om en barnlig narrestrek, men
     i virkeligheten reddet den hele landgangen i Normandie. Målet for operasjonen var å flytte de store tyske styrkene lengst
     mulig vekk fra der selve invasjonen skulle finne sted, i tro om at angrepet skulle bli satt inn i den østlige og smaleste delen
     av Den engelske kanal, i Doverstredet. 
     Aller først fikk Bevan laget en fiktiv ”hær”, for anledningen døpt ”Fusang” som sto for ”First US Army Group”. Med
     oppblåsbare våpen, soldater og fiktive treningsleirer lurte han den tyske etterretningen til å tro at det stod store
     millitærstyrker på stranden i Dover, rett ovenfor havnebyen Pas-de-Calais i Frankrike. 
     Bevan fikk også hjelp fra Ralph Ingersoll som hadde funnet opp ideen med å plassere oppblåsbare tanks. Disse tankene
     ble plassert på stranden, slik at tyskerne trodde at store britiske og amerikanske styrker sto klare på stranden i Dover
     for å invadere byen Calais. De allierte kjørte også ekte tanks rundt omkring på stranden om natten, slik at det var spor i
     sanden om morgenen. 
     De allierte fikk også stor hjelp av gamle krigsveteraner til å spille rollen som RAF -flygere når de trengtes. Skuespillere ble
     satt inn for å imitere forskjellige britiske aksenter når falske meldinger skulle bli sendt ut på radioer. Utrolig nok lyktes den
     vanvittige planen. Tyskerne ble lurt bort fra strendene i Normandie. 
     
     Nå i ettertid anser ekspertene ”Fortitude” som den aller beste avledningsmanøveren noensinne. 

     Datoen for invasjonen på de fem strendene i Normandie ble egentlig satt til 5.juni, men invasjonen ble utsatt fordi det var
     storm i den engelske kanalen. Invasjonen ble istedet utført dagen etter, datoen de fleste kjenner: 6. Juni 1944. 
 
 
 

     ”VI VIL IKKE GODTA NOE ANNET EN FULL SEIER” 
     – Eisenhover 5.juni 1944.
 

 Hovedside             Tilbake til Atlanter-veggen              Neste