Make your own free website on Tripod.com
 
7.Dagene etter dagen, 
og invasjonens betydning for resten av krigen.

 


     Kampene fortsatte etter D-dagen, og de allierte vant stadig terreng. Det var vanskelig for tyskerne å sende flere menn til
     Normandie, fordi de allierte hadde bombet toglinjene og alle de viktigste veiene til Normandie. Tyskerne led stadig nye
     nederlag. 
     Den 30.juni, 24 dager etter D-dagen ble flere britiske soldater sendt over til Caen. Da  holdt tyskerne fortsatt Caen,
     hovedmålet for D-dagen. 
     Dagen etter, 31.juni inntok britiske styrker Caen og friga veien til Paris. General Patton tar byen Avranches. 
     I dagene som fulgte flyttet de allierte seg lengre og lengre inn i landet. Den 25.august 1944 inntok General Pattons styrker
     Paris. 50.000 tyskere ble tatt til fange. Ca. 10.000 tyskere blir drept i kampene. Senere på dagen overgir kommandanten i
     Paris seg, general von Cholitz. 
     Frankrike var igjen fritt. 

     Invasjonen i Normandie betydde mye for krigen. De allierte vant både fysisk og moralsk. Nå var de allierte i
     angrepsposisjon, noe Adolf Hitler ikke likte. 
     Det var også viktig for de allierte å ha Frankrike fordi: 

     - Det ble lettere å frakte utstyr og tropper (over den engelske kanal). 

     - Frankrike lå nærme Tyskland. 

     - Nå ble tyskerne presset fra to kanter. Russerne i øst, britene, franskmennene og amerikanerne 
       i vest. 
       

     Sakte, men sikkert, vant de allierte nye slag. Britene og amerikanerne var nå også helt overlegne i luften. Natt, etter natt
     bombet de tyske byer. Tyskerne ble stadig presset, og led flere store nederlag både i sør og i øst. Adolf Hitler forstod at det
     ville bli nederlag. Han låste seg inn i en bunker i utkanten av Berlin, og da russerne inntok byen i begynnelsen av mai 1945,
     skjøt Hitler seg. Få dager etter sluttet krigen (8.mai 1945). 
 
 

 Hovedside              Tilbake til selve dagen              Neste